החוט המשולש
על הניסים ועל הגבורות ועל המלחמות - ישעיהו ליבוביץ
היטב חרה לנתן אלתרמן ("מעריב", 20.12.68) על דברי, שנועדו מלכתחילה "לפגוע ברגשותיהם" של יהודים שלהם היה הלאום לאלוהים, המולדת - לתורה, הפאטריוטיזם - לאמונה דתית, הגבורה המלחמתית והכיבושים - לערכים עליונים, אנושיים ויהודיים; לשון אחר - לפגוע ב"יהדות" המתגלמת בקאניבאליזם הלאומני. 


חזור