החוט המשולש
מקצות "הארץ" + ההטפה המיותרת - נתן אלתרמן
הוויכוח על האחד במאי מתחדש אצלנו כל שנה, ועיקרו של ויכוח זה – מבחינת הנושא המוחשי, השייך לכלל הציבור – הוא ענין הופעתם של העתונים.
אני כשלעצמי סברתי ועודני סבור כי גם העומדים על שמירת-החג במלואו צריכים היו ליתן דעתם שמא יש להוציא מכלל השבתון את העתונים היומיים, ולאו דווקא מפני שהם "שירות חיוני".  אפשר, הודות לראדיו, להתקיים יום אחד בלי עתון.  אך נדמה כי דווקא מנקודת-מבט של הידור השבתון היה יום האחד במאי נשכר הרבה אילו היו הגליונות החגיגיים של עתוני השמאל מופיעים דווקא ביום זה, וקהל-קוראיהם היה מוצא לפניו את החומר כשהוא חדש ומשתלב ממש בעניני דיומא ולא כשהוא גליון של יום אתמול.
השנה יצאו העתונים בצורה מקוצצת יש לתהות על מידת התבונה שבאמצעי חצוי זה, אך תגובה מיוחדת במינה מצאנו לענין זה ב"הארץ".  תגובה זו מעידה כי גם בעתון מקוצץ יש מקום לכל מה שאפשר להעלות על הדעת ואף למעלה מזה.


חזור