תגובות בעיתונים
פני המרד ופני זמנו -נתן אלתרמן
ביום הזיכרון, כ"ז בניסן תשי"ד, 30 באפריל 1954 (יום הזיכרון שחל באותה שנה ביום שישי, הוקדם ביום) פורסם שירו של אלתרמן 'יום הזיכרון – והמורדים' במסגרת 'הטור השביעי'. בשיר זה סיכם אלתרמן את השקפתו על פולחן המרד אשר טופח על ידי תנועות השמאל. הוא טען שאין להעמיד את הלוחמים במרכז וקרא לראשי המחתרות ומנהיגי המרד להשמיע ביקורת כנגד פולחן המרד, וכנגד השימוש בהאשמה "כצאן לטבח".
 
דוד כנעני, חבר קיבוץ מרחביה, מבקר ספרות מוערך, כתב מאמר תוקפני כנגד השיר של אלתרמן ושאל "לשם מה נכתב השיר הזה? מה תכליתו, את מי ואת מה בא הוא לשרת. דבריו שפורסמו בעיתון 'על המשמר' ביום 14.5.1954, תחת הכותרת "כאור יהל" (ביטוי המופיע בשירו של אלתרמן - אַל תַּצִּיבוּ אוֹתָנוּ עַל כַּן לְהִבָּדֵל מִן הַגּוֹלָה בּאֹוֹר־יָהֵל.) ראו בקישור הזה.
 
תגובתו של אלתרמן לדבריו של דוד כנעני נכתבו כמאמר 'פני המרד ופני זמנו' בעיתון 'דבר' ביום 28.5.1954. במאמר זה ביקש אלתרמן לארגן מחדש את מערכת המושגים ביחד לשואה, שהייתה באותו הזמן מעוותת ומסולפת לדעתו. המאמר מוגש לכם כאן.


חזור