תגובות בעיתונים
מה בין אילוף לתנועה - נתן אלתרמן
"אילוף ילדים" התפרסם ב"טור השביעי" בתאריך 16.4.1943 (ראו בקישור הזה). שיר נגד עירובם של ילדי תנועות-הנוער במלחמת-המפלגות על תכנית בילטמור.
מובאת כאן תגובה נגדית של אלתרמן לתגובתו של מנחם גרסון (בקישור הזה) בעניין השיר "אילוף ילדים" והיא התפרסמה במדור מכתבים למערכת ב"השומר הצעיר" ב-26.5.1943 


חזור