החוט המשולש
מול מציאות שאין לה אח - נתן אלתרמן

ניצחון זה עניינו לא רק בכך שהוא החזיר לידי היהודים את העתיקים והנעלים בקדשי האומה, אלה החרותים בזיכרונה ובעמקי תולדותיה יותר מכל, עניינו של ניצחון זה הוא בכך שהוא מחק למעשה את ההבדל בין מדינת ישראל ובין ארץ ישראל. זו הפעם הראשונה מאז חורבן בית שני נמצאת ארץ ישראל בידינו. המדינה והארץ הן מעתה מהות אחת ומעכשיו חסר לה רק עם ישראל שיארוג, עם היש שהושג, את החוט המשולש שלא יינתק

 פורסם גם בספר "החוט המשולש" הוצאת הקיבוץ המאוחד 1975


חזור