החוט המשולש
"הגדה המערבית" - ארץ בעילום שם - נתן אלתרמן
הדיונים הרווחים כיום בציבורנו בענין "עתידה של הגדה המערבית" - ואני מתכוון כאן לדיון             ה צ י ב ו ר י ולא לעמדת הממשלה שהחליטה, בצדק, להימנע בינתיים מהכרזות בענין זה – הולכים ולובשים גוון משונה. גוון זה עיקרו בכך שאנו דנים בענינו של שטח זה כמעט רק מצד המעמסה ש"החזקתו" עשויה להטיל עלינו. גישה זו, הרואה קודם-כל לא את חבל-הארץ הזה עצמו, ומשמעותו ההיסטורית לגבינו, אלא את הבעיה הכרוכה בו, מחמת האוכלוסיה הערבית שהוא עשוי  להוסיף על המיעוט הערבי במדינה - גישה זו היא הקובעת גם את רוב הפתרונות המוצעים לציבור בענין זה והפתרונות עיקרם הפרדתו האדמיניסטרטיבית או הפוליטית של איזור זה מן המדינה. ההצעות הן שונות ורבות. רק דבר אחד נעדר מעמדתנו כלפי שטח זה: העובדה הברורה והמוחלטת שכינוי זה "הגדה המערבית" הוא למעשה פסבדונים של נחלת-אבות המסמלת את העמוקים בקשריו של העם היהודי עם ארץ-ישראל.
 
 פורסם גם בספר "החוט המשולש" הוצאת הקיבוץ המאוחד  1975


חזור