החוט המשולש
שלום כתכלית ולא כתחליף - נתן אלתרמן

בנאומו בעצרת האומות-המאוחדות  דרש חוסיין מלך ירדן, שהכוחות הישראליים ייסוגו מיד וללא תנאי מן השטחים שנתפסו בידיהם במלחמה. ירושלים ובית-לחם וחברון - כך טען - הן כיום בידי זרים וזה דבר שלא ייתכן מצד המור. לחיזוק טענתו הזכיר חוסיין לעצרת כי השערוריה שבדבר היא בכך שטריטוריה של מדינות חברות או"ם – ירדן ומצרים וסוריה – נפגעו על-ידי מדינה שאף היא חברה אותו ארגון בינלאומי...

 פורסם גם בספר "החוט המשולש" הוצאת הקיבוץ המאוחד  1975


חזור