החוט המשולש

"תוף-הפח" וכלי הרוח - נתן אלתרמן
מאמר בעקבות התוכחה בעתונות ומצד חוגי אנשי-הרוח על ועד אגודת הסופרים העברים בשל החלטה להימנע מקבלת פנים רשמית לגינתר גראס ועל יחסי גרמניה- ישראל ויחסי גרמנים-יהודים.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 7.4.1967
אבא של סווטלאנה - נתן אלתרמן
מאמר בעקבות עריקתה של סווטלאנה סטאלין מברית המועצות. על סטאלין, ברית המועצות והקומוניזם.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 5.5.1967
קצת מיצעד והרבה עצבנות - נתן אלתרמן
מאמר בעקבות פולמוס מצעד-צה"ל ביום העצמאות הי"ט בירושלים בהתאמתו לתנאי הסכם שביתת-הנשק משנת 1949.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 12.5.1967
ממשלת-חירום כהכרח עליון - נתן אלתרמן
מאמר הקורא להקמת ממשלה רחבה, ימים מספר לפני פרוץ מלחמת ששת-הימים.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 26.5.1967
שתי הערות שוליים-"בשולי הטלגראמות" + הגמוניה של מה? - נתן אלתרמן
רשימה על התעוררותה של ההסתדרות הציונית לפעולה בקרב העם היהודי בתפוצות ערב מלחמת ששת-הימים; ורשימה נוספת בעקבות הפולמוס סביב הקמת ממשלה רחבה בימי החירום ערב פרוץ מלחמת-ששת-הימים.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 2.6.1967
מול מציאות שאין לה אח - נתן אלתרמן
בעקבות נצחון צה"ל במלחמת ששת-הימים. ששה ימים לאחר סיום מלחמת ששת הימים
רשימה שפורסמה במעריב ב- 16.6.1967 -
"הגדה המערבית" - ארץ בעילום שם - נתן אלתרמן
על עתידה של "הגדה המערבית" לאחר מלחמת ששת-הימים.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 23.6.1967
שלום כתכלית ולא כתחליף - נתן אלתרמן
דברים בעקבות נאום חוסיין, מלך ירדן, בעצרת האומות המאוחדות לאחר מלחמת ששת הימים. "שיחות-השלום הישירות, והשלום עצמו, הם בשבילנו תכלית, אך לא תחליף לבטחון ולכל המשתמע מכך".
רשימה שפורסמה במעריב ב- 30.6.1967 
המערכה השלישית - הקרב על העם היהודי - נתן אלתרמן
רשימה שפורסמה במעריב ב- 7.7.67
המערכה השלישית: הקרב על העם היהודי - נתן אלתרמן
על היחס בין מדינת-ישראל והעם היהודי בתפוצות בעקבות מלחמת ששת-הימים.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 7.7.1967
"הוויכוח" עם מוסקבה - נתן אלתרמן
על התעמולה האנטי-ישראלית והאנטי-ציונית שמקורה בברית-המועצות ועל יחסי שתי המדינות.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 21.7.1967
במה מחזיקין - נתן אלתרמן
על ההגדרה "שטחים מוחזקים" ועל היחסים בין שטחים אלה ומדינת-ישראל.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 4.8.1967 
בהלת האיחוד - נתן אלתרמן
על האיחוד של מפא"י עם אחדות-העבודה ורפ"י.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 11.8.1967
העליה כשהיא ערבית - נתן אלתרמן
רשימה על הסכנה הדמוגרפית התלויה מעל צווארה של מדינת ישראל.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 18.8.1967 
פולמוס הכותל - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות "מחלוקת הכותל-המערבי, שעיקרה דרישתם של החוגים החילוניים להוציא נכס זה מחזקתו הדתית ובעלותם של האדוקים, ולהתייחס אליו כאל ערך לאומי כללי."
רשימה שפורסמה במעריב ב- 25.8.1967 
משליטה צבאית לנוכחות שלמה - נתן אלתרמן
רשימה על "מעמדם של האזורים שהנחיל לנו נצחונו של צה"ל" במלחמת ששת הימים.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 1.9.1967 
השתיקה האחרונה - נתן אלתרמן
רשימה עם מותו של איליה ארנבורג.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 8.9.1967
העיקרון והאבסורד - נתן אלתרמן
רשימה בגנות אותם "משכילים צעירים - ... אינטלקטואלים - שדעתם לגבי זכות נוכחותנו בשטחים [המוחזקים] היא דעה שלילית בתכלית ... הם רואים זכות וחובה לעצמם להכריז על התדהמה התוקפת אותם לנוכח גל השוביניות העכורה ורוח הקנאות האי-ראציונאלית, הסוחפים את העם בישראל".
רשימה שפורסמה במעריב ב- 15.9.1967
מדיניות של סימן שאלה - נתן אלתרמן
מאמר נגד מדיניות הממשלה של אי-החלטה לגבי עתיד השליטה ב"שטחים המוחזקים" בכלל וב"גדה המערבית" בפרט.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 22.9.1967
שבעים שנה וששה ימים - נתן אלתרמן
רשימה עם הקונגרס הציוני במלאת שבעים שנה לקונגרס הראשון על עתיד הציונות לאחר מלחמת ששת הימים.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 29.9.1967
שכרון המוכיחים - נתן אלתרמן
מאמר תגובה למאמרים של בועז עברון ואהרן מגד ב'משא' (מצורף ל'למרחב'), ערב ראש-השנה תשכ"ח, הטוענים "שמאחר שחדרנו לשטחים אלה של יהודה והשומרון והסיני והגולן בדרך המלחמה, הרי שאין זו אלא אוקופאציה צבאית, מדכאה ומשעבדת".
רשימה שפורסמה במעריב ב- 13.10.1967
ערעור על רעיון נאה - נתן אלתרמן
מאמר נגד "תכנית שעלתה במחשבה להקים 'קרית אמנים' בעיר העתיקה".
רשימה שפורסמה במעריב ב- 20.10.1967
אחרי הדומיה - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות הענקת ציונים לשבח (צל"שים) לאחר מלחמת ששת-הימים
רשימה שפורסמה במעריב ב- 3.11.1967
מחאה ותזכורת – נתן אלתרמן
פורסם ב-1968 ונכלל בספר "החוט המשולש" הוצאת הקיבוץ המאוחד 1975
טעותו של נימוק-יסוד + טשטוש במסווה של ריאליזם - נתן אלתרמן
שני מאמרים: הראשון - רשימה על הנימוק הקם נגד עקרון העמידה על שלמות הארץ: יחסנו לעניין גבולות הארץ צריך להיקבע על-פי הכרח אחד שאינו מוטל בספק, והוא - שמדינת ישראל צריכה לשמור על אופיה כמדינה יהודית. האוכלוסייה הערבית שבגבולות החדשים עשויה לשנות במשך הזמן את מאזן הרוב והמיעוט ולבטל את צביונה היהודי של המדינה, וזאת עלינו להביא בחשבון לקביעת עמדתנו לגבי הצעות-פתרון שלנו ושל אחרים.
המאמר השני עוסק בחוסר המעש והתנופה בחודשים שלאחר מלחמת ששת-הימים בתחום ההתיישבות וההיאחזות בשטחי יהודה, השומרון ורמת-הגולן.
רשימה שפורסמה במעריב ב-17.11.1967
טעמו של כבוד - נתן אלתרמן
רשימה נגד קשרים תרבותיים בין ישראלים וגרמנים ובמיוחד תופעה של שחקנים ישראלים המשחקים על בימות גרמניות.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 1.12.1967
האלופים והמגבית - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות ידיעות בעיתונים כי היו חוגים ממשלתיים וציבוריים בישראל אשר התנגדו ליציאתו של רב-אלוף יצחק רבין לוועידת המגבית המאוחדת בארצות הברית למסע של התרמות.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 8.12.1967
משפט המישחק - נתן אלתרמן
מאמר תגובה לרשימתו של ס. יזהר "על משוררי הסיפוח" ('הארץ', ו' בכסלו תשכ"ח, 9 בדצמבר 1967, עמ' 3) בעניין זכותנו על שטחי יהודה ושומרון בהם יושבים תושבים ערביים.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 15.12.1967
איחוד של לא-מפלגות - נתן אלתרמן
מאמר בעקבות החלטת האיחוד של מפא"י, אחדות-העבודה ורפ"י למפלגה אחת.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 22.12.1967
בדלתיים פתוחות - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות תהלוכת חג-המולד הראשונה תחת שלטון ישראלי בבית-לחם.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 29.12.1967
אי-החלטה נחושה - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות הדיון בממשלה לפני נסיעת ראש-הממשלה, לוי אשכול, לארצות הברית לפגישה עם הנשיא ג'ונסון, בשאלת-היסוד של שלימות הארץ והורדת הנושא מסדר היום; ובעקבות הדיון בהנהלת הסוכנות היהודית בשאלת העלייה.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 5.1.1968
עץ־החיים במשתלה - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות ניתוחי השתלת-לב ההולכים ומתרבים ברחבי-העולם.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 12.1.1968
החרמש והסהר - נתן אלתרמן
מאמר על יחסה של ברית המועצות אל ישראל ואל ארצות ערב בכל הנוגע לסכסוך במזרח התיכון.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 19.1.1968
משפט זוטא - נתן אלתרמן
רשימה על הפערים החברתיים בישראל בעקבות משפטה של אם לשמונה ילדים אשר התפרעה בלשכת-הסעד.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 16.2.1968
קדקוד-המשולש - נתן אלתרמן
מאמר בעקבות האיחוד של מפלגות הפועלים הישראליות - מפא"י, אחדות העבודה ורפ"י ויצירת מפלגת-העבודה הישראלית ועל היחסים בין מפא"י ודוד בן-גוריון.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 26.1.1968
ספיחי קצף - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות מאמרו של מרדכי בנטוב נגד "האנשים הסבורים שארץ-ישראל זו, שלאחר מלחמת ששת-הימים - בייחוד במה ששייך ליהודה ושומרון, שעליהם בעיקר סובב הויכוח - היא שלימות טבעית, היסטורית וביטחונית, ששמירתה צריכה להיות משימה עליונה של האומה היהודית בזמננו" והשוואתם ל"ההמון ההיסטרי ברחובות קהיר, ערב מלחמת ששת-הימים, כדי לשכנע את שליטיה שייצאו למלחמה." הרשימה גם מתייחסת לדברים שנאמרו על-ידי אברהם שלונסקי בסימפוזיון שנערך על-ידי 'מעריב' (י"ז בשבט תשכ"ח, 16 בפברואר 1968, עמ' 32-25) והדן בשאלה: "האם המלחמה קרבה את השלום?"
רשימה שפורסמה במעריב ב-23.2.68
תגובה שגלשה על גדותיה - נתן אלתרמן
מאמר תגובה לדברי התגובה של דן מירון, על מה שאמר הסופר חיים הזז, בנאום-יובל שלו, בענין ספרות יידיש.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 1.3.1968
מועד אחרון - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות שתי הצהרות בענינים שביסוד: שיחתו של ראש הממשלה, לוי אשכול, עם כתב יונייטד-פרס ובה הצהיר כי אם תתערב ברית המועצות התערבות פעילה בסכסוך שבינינו ובין מדינות-ערב - נלחם עד הישראלי האחרון; וצו משרד-הפנים שבו נאמר כי "השטחים המוחזקים" לא ייחשבו מעתה כ"שטחי אויב".
רשימה שפורסמה במעריב ב- 8.3.1968
מדיניות על בלימה - נתן אלתרמן
על מדיניות החוץ של מדינת ישראל.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 15.3.1968
ארבעה פרקים: הסערה, הדיבה, הסבך וההתמודדות - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות הסערה שקמה בכנסת בשעה שחבר כנסת מאיר וילנר עלה לדוכן לשאת דברו בדיון על הדיבה הפולנית בעניין הציונים, כביכול, מאחורי המהומות בפולין; על המהפכן היהודי "הקוסמופוליטי" ו"בן-בלי-בית"; על אי-השקט במדינות מזרח אירופה; ועל התסיסה בקרב הצעירים בקיבוצי מפ"ם ביחסם לברית המועצות וארצות מזרח אירופה.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 22.3.1968
ההון והרקע - נתן אלתרמן
רשימה לקראת הועידה הכלכלית הגדולה ("כנס המיליונרים היהודים"), העתידה להתכנס בקרוב ובה ידונו יחד עם עמיתיהם הישראלים על ייצוב המשק הישראלי ועל דרכים ותכניות להכשרתו לקליטת השקעות.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 29.3.1968
הנוסחה הריקה - נתן אלתרמן
דיון בנוסחה הגורסת כי ארץ-ישראל שייכת לשני העמים, העם היהודי והעם הערבי של פלשתינה.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 5.4.1968
עיקריו של "הסכסוך" - נתן אלתרמן
על הסכסוך הישראלי-ערבי.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 12.4.1968
עשרים שנה - נתן אלתרמן
מאמר לכבוד יום-העצמאות העשרים למדינת-ישראל על מרכזיותו של יום זה בחיי האומה.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 26.4.1968
מדיניות של דילוג-רב - נתן אלתרמן
דיון בשאלת גבולות השלום של מדינת ישראל, מדיניות ישראל ב"שטחים המוחזקים" ומדיניות החוץ שלה.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 10.5.1968
גישה עקיפה מדי – נתן אלתרמן
דיון בהחלטת הממשלה "להימנע מלעשות פומבי רב מדי לציון יום שחרורה של ירושלים" ביום כ"ח באייר ושיום זה "יוחג על-ידי תפילות הודיה ליד הכותל המערבי וכן על-ידי הקדשת שעה מיוחדת בבתי הספר לנושא ירושלים בתולדות ישראל", וכן החלטה להקים "ועדה שתקבע את סדרי ציון יום-העצמאות ומלחמת ששת הימים ויום שחרור ירושלים, בעתיד".
רשימה שפורסמה במעריב ב- 17.5.1968
השינוי בממשלה - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות מינוי יגאל אלון לסגן ראש הממשלה ושר הקליטה.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 5.7.1968
חוק ההתישנות - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות מחאת שגריר ישראל במערב-גרמניה נגד הנטייה המסתמנת בה להפסיק את שפיטת פושעי המלחמה וליתן תוקף סופי לחוק ההתיישנות. 
רשימה שפורסמה במעריב ב- 12.7.1968
המהפכה שפקעה - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות מהומות הסטודנטים ברחבי תבל באביב-קיץ 1968.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 19.7.1968
מחאה מחטיאה - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות העלאת נושא 'רצח-עם' בביאפרה (ניגריה) לדיון בכנסת.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 26.7.1968
רשות הבידור - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות תופעת ערבי-ראיונות בהשתתפות שרים וחברי כנסת ברדיו, בטלביזיה ובערבי ראיונות פרטיים.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 2.8.1968
ניהיליזם מהו - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות התרעת שר החוץ, אבא אבן, במועצת סניף מפלגת העבודה בירושלים ש"יש להימנע במיוחד מהשקפה ניהיליסטית בדבר הכרחיותה של מלחמה כוללת חדשה. השקפה זו", לדברי שר החוץ, "אינה מבוססת לגופה, והתפשטותה בתודעה הלאומית כרוכה בנזק רוחני ומדיני חמור".
רשימה שפורסמה במעריב ב- 9.8.1968
חומר הדין + אנקת גבהים - נתן אלתרמן
על צו גירוש שהוצא נגד שלושה ממתנחלי חברון ועל דיאלוג 'רחובות' בין צעירי המשכילים של ישראל ושל התפוצות בשאלות יהדות ונכר, יהדות כלאום, או כמושג רוחני ועוד. במיוחד דן נתן אלתרמן בדבריו של ג'ורג' שטיינר בדיאלוג זה.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 16.8.1968
נפילת פראג - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות פלישת כוחות ברית וורשה לפראג באוגוסט 1968.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 23.8.1968 
אמנם פראג, ובכל-זאת... - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות ירידת עניין ביאפרה מסדר היום העולמי ועליית עניין פלישת כוחות ברית וורשה לפראג בצ'כוסלובקיה.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 30.8.1968 
הממשלה והתחפושת - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות החזרת חטופי מטוס אל-על שנחטף לאלג'יריה והסכמת ממשלת ישראל ל"מחווה" לממשלת איטליה לשחרר מחבלים ערבים בתמורה לשחרור חטופי המטוס.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 6.9.1968
שלהי-דמדום וראשית-פכחון /נתן אלתרמן
דיון בעקרון עליו מיוסדת מדיניות ממשלת ישראל מאז מלחמת ששת הימים: חיובו של משא-ומתן ישיר עם מדינות ערב על שלום בר-קיימא ועל גבולות מוסכמים ומוכרים.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 6.10.1968
המערכה על השלום - נתן אלתרמן
על השטחים המוחזקים כקלף מיקוח עם מדינות ערב לפתרון של שלום במזרח התיכון.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 1.11.1968 
אבסורד לדוגמא - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות דיון "הלשכה המורחבת" של מפלגת העבודה שנערך בבית ברל ובו קריאה שהושמעה מפי אנשי צמרת מובהקים כנגד זכותם של חברי מפלגת העבודה לקחת חלק בתנועה למען ארץ-ישראל השלמה.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 8.11.1968
חשבון הפנקס הקטן - נתן אלתרמן
רשימה כנגד דעתו של פנחס ספיר התובע החזרת שטחי יהודה ושומרון מפני החרדה ל"שמירת אפיה היהודי של מדינת ישראל".
רשימה שפורסמה במעריב ב- 15.11.1968
האומנם ויכוח-סרק? - נתן אלתרמן
מאמר העוסק בויכוח על זכותנו להחזיק בשטחים ועל דברי דוד בן-גוריון בסוגיית החזרת השטחים ("אילו ניצבה בפניו [של דוד בן-גוריון] הברירה להחזיר השטחים תמורת שלום-אמת, שלום של ממש, בכל המובנים, היה ללא ספק מחזיר הכל, לבד מן העיר העתיקה").
רשימה שפורסמה במעריב ב- 22.11.1968
גזירת הסקר - נתן אלתרמן
רשימה כנגד מבחן הסקר לתלמידי כיתה ח' בבית הספר היסודי.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 29.11.1968
פירושים שאינם למותר - נתן אלתרמן
קובץ רשימות: רשימה ערב החלטתה של הממשלה בעניין ההתנחלות בשטחים המוחזקים; רשימה נגד התקפות אישיות נגד יהושע בן נון שטענת זכותינו על הארץ היא מעולם מושגיו; רשימה בעקבות דברי פנחס ספיר שאין לו סנטימנטים לחברון ולשכם ולג'נין; ורשימה על הבעיה הדמוגרפית בשטחים המוחזקים.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 6.12.1968
מחאה ותזכורת - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות ביקור משלחות של בני נוער ישראלים וחברי כנסת במערב-גרמניה ועל התפטרות פרופ' דב סדן מן הכנסת בעקבות ביקורים אלה.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 13.12.1968
איזהו הגיבור? - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות מכתב למערכת מאת פרופ' ישעיהו ליבוביץ בו דן במשמעות הרוחנית והדתית של גבורה וניצחון.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 20.12.1968
על הניסים ועל הגבורות ועל המלחמות - ישעיהו ליבוביץ
מכתב למערכת "מעריב" של פרופ' ישעיהו ליבוביץ מיום 25.12.1968 בתגובה למאמר של נתן אלתרמן "איזהו הגיבור" מיום 20.12.1968.
התמורה המתחוללת מאליה + נוכחותה של היעדרות + מישאל הסטודנטים - נתן אלתרמן
רשימה על הגדרת הגדה המערבית כטריטוריה ערבית או כחלק ממדינת-ישראל; על מדיניות ההסברה או היעדרותה של הסברה ישראלית בעולם; ועל משאל של התאחדות הסטודנטים בעניני מדיניות ישראל כלפי השטחים.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 27.12.1968
ידים חפשיות – נתן אלתרמן
רשימה בעקבות שיחת-ראיון של מזכ"ל מפלגת העבודה, פנחס ספיר, עם המשורר חיים גורי.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 17.1.1969
ההבקעה מן הדמדום - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות העלאת רעיון שמא כדאי לפנות אל אחת מחברות הפירסום הגדולות בעולם על מנת שזו תקבל על עצמה את מלאכת תיקון התדמית של ישראל בזירה הבינלאומית. כלומר, את מלאכת ההסברה בחוץ-לארץ.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 24.1.1969
הגרדומים והשלום - נתן אלתרמן
שימה בעקבות תגובת מזכיר האו"ם לתליות יהודים בבגדאד כמחבלת במאמצי השלום במזרח-התיכון.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 31.1.69
הרופאים, השתילה, השאלה - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות הסכסוך שפרץ לאחר השתלת הלב הראשונה בישראל בין קרוביו של התורם ובין הנהלת בית-החולים.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 7.2.1969
עם פרידה מראש הממשלה - נתן אלתרמן
רשימה עם פטירתו של ראש-הממשלה, לוי אשכול. בין היתר על יחסו של לוי אשכול אל דוד בן-גוריון.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 28.2.1969
המערך הסמוי +לא מחאות לחצאים - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות הקמתה מחדש של ממשלת הליכוד הלאומי בהשתתפות מפלגת העבודה וגח"ל; ורשימה בעקבות החלטת וועדת זכויות האדם של האו"ם "להביע צער על שישראל מפירה את זכויות האדם בשטחים הערביים הכבושים".
רשימה שפורסמה במעריב ב- 7.3.1969
אחרי המרדף - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות המירדף בואדי-קלט אחר מחבלים, בו נפלו רב-סרן חנן סמסון, רב-סרן יוסי קפלן, סמל בועז ששון וסגן-אלוף צבי עופר.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 14.3.1969
ראש חדש למחשבה חדשה - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות התמנותה של גב' גולדה מאיר לתפקיד ראש הממשלה.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 21.3.1969
המאבק עם עצמנו הוא שיקבע - נתן אלתרמן
דיון בהחלטת מועצת-הביטחון של האו"ם מספר 242 מנובמבר 1967 בעקבות מסעו של חוסיין, מלך ירדן, לארצות-הברית ועל הויכוח הפנימי בישראל על החלטה זו.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 18.4.1969
כבר לאחר ויכוח - נתן אלתרמן
דיון על גבולות מדינת-ישראל בשנה העשרים ואחת לייסודה.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 25.4.1969
מקצות "הארץ" + ההטפה המיותרת - נתן אלתרמן
התפלמסות עם עיתון 'הארץ' על אופיו של האחד במאי; ורשימה שתמציתה "אם נכון הדבר שאין הממלכתיות תחליף לחלוציות, הרי בשום פנים אין לומר כי החלוציות היא תחליף לכלים הממלכתיים".
רשימה שפורסמה במעריב ב- 2.5.1969
ישראל השלישית - נתן אלתרמן
דיון בשאלת האבטלה והמצוקה ב"שטחים המוחזקים" בכלל וברצועת עזה בפרט.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 9.5.1969
עמדת הקיפוד + אזעקת השווא הגדולה - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות שינוי בעמדת הממשלה וקביעה "כי לא נקבל כל הצעות הסדר שאין בהן עמידה על עקרון המשא-ומתן ועקרון ההסדר החוזי"; פולמוס עם פרופסור יעקב טלמון על היחס אל ערביי ארץ-ישראל.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 30.5.1969
לא כל כך פשוט - נתן אלתרמן
רשימה על תדמיתה של ישראל ברחבי העולם בעקבות ביקורה של ראש הממשלה, גב' גולדה מאיר, בבריטניה.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 20.6.1969
רוח תזזית + המאור הקטן - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות מסע הופעותיו של שגרירי ישראל במערב-גרמניה, אשר בן-נתן, באוניברסיטאות מערב-גרמניות ועימותיו עם השמאל החדש; ורשימה בעקבות נחיתת האדם הראשונה על הירח.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 4.7.1969
צוק מצדה - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות הטמנת שלדי גיבורי-מצדה על הצוק.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 11.7.1969
"מה יהיה הסוף?" - נתן אלתרמן
דיון בשאלה "מה יהיה הסוף?", "מה יהיה?", "איך נצא מתוך מעגל זה שאנו סובבים בו?", "לאן כל זה מוליך?" וכל זאת על רקע מלחמת ההתשה בחזית תעלת-סואץ.
רשימה שפורסמה במעריב ב-22.8.1969
הדרוויש כשותף-לקונפליקט - נתן אלתרמן
דיון באופיה ובקיומה של ה"אומה הפלשתינאית"
רשימה שפורסמה במעריב ב- 5.9.1969
זהות ומלחמה - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות דו-שיח בין אנשי-רוח יהודים, מישראל ומארצות הברית, בו ציינו האורחים האמריקאים לפליאה ולשבח, שישראל מוצאת זמן לדון, בימים אלה של מלחמה, בשאלות כמו זהות-יהודית ודרכי שמירתה, או ערכי מורשת והבטחת חיותם ומשמעותם לעתיד לבוא.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 12.9.1969
לא כמדינה מוחזקת - נתן אלתרמן
רשימה על עליית יהודי התפוצות בתקופה זו, שלאחר מלחמת ששת-הימים.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 19.9.1969
נחל צין - נתן אלתרמן
רשימה לכבוד דוד בן-גוריון בן השמונים ושלוש, על יחסו לסוגיית ה"שטחים" וארץ-ישראל השלמה
רשימה שפורסמה במעריב ב- 3.10.1969
כמה עיקרים לפולמוס התזמורת - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות הפולמוס שהתעורר עם הרצון בתזמורת הפילהרמונית הישראלית לנגן מיצירותיו של ריכרד שטראוס.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 24.10.1969
סכנתו השניה של הטרור - נתן אלתרמן
רשימה על הפעילות הטרוריסטית של ארגון "אל-פתח" וחוסר הצלחתה של מדינת-ישראל לשכנע את דעת הקהל בעולם מלראות צד שווה בין "פתח" ובין לוחמי הרזיסטאנס של צרפת.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 28.11.1969
ביקוע הגרעין + זעקת ההסברה - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות דברי פרופ' יובל נאמן שקבע כי "שבעים אחוז מכלל המחקר העיוני העולמי בפיסיקה הם כיום פרי עבודתם של מדענים ישראלים צעירים. רוב הענינים העומדים כיום על סדר היום המדעי בתחום זה, בעולם כולו – כולל ארצות הברית וברית המועצות – מקורם בצוות חוקרים צעירים בישראל"; ורשימה בעקבות הקמת משרד להסברה.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 12.12.1969
המאה הקשישה והעשור הצעיר + לשגריר בברכה ובערעור - נתן אלתרמן
רשימה על שנות הששים שחלפו וכניסה לקראת שנות השבעים, בתחום הפוליטיקה הבינלאומית, הטכנולוגיה והרפואה; ורשימה לכבודו של השגריר אשר בן-נתן אשר סיים תפקידו במערב-גרמניה – ערעור על פעולותיו שם בתחום הנורמאליזציה בין שני העמים.
רשימה שפורסמה במעריב ב-2.1.1970
הסבך המושלם + נפש בריאה בגוף בריא + נאמנות כפולה ומשולשת + העוגה הפסיכדלית + בעבור נעלים -נתן אלתרמן
רשימה בעקבות התפרעות אם לשמונה ילדים בלשכה לעזרה סוציאלית בה גרמה זעזוע-מוח לאחת העובדות; התרעמות הכותב על ביקורה בישראל של קבוצת כדורגל גרמנית בשם ואנזה (כשם הרחוב בברלין בה נתקיימה 'ועידת ואנזה' שבה החליטו ראשי הרייך השלישי והגסטאפו על תכנית 'הפתרון הסופי' להשמדת יהדות אירופה); רשימה בעקבות החלצותם של מנהיגי יהדות ארצות-הברית למערכה נגד הקו המסתמן בממשלתם כלפי ישראל; על הקשר בין עוגה מתובלת בסמים מעוררי-הזיות ובין סוגיית זכותנו על ארץ-ישראל כפי שעלתה בסימפוזיון שדן בבעיות-יסוד של הציונות והמדינה; רשימה בעקבות יוזמת אנשי רוטרי לתרום נעליים לנצרכי בית-שאן.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 9.1.1970
תבוסת ביאפרה + המפה והתרגיל
שיר ורשימה בעקבות תבוסתה של ביאפרה במלחמה נגד ניגריה והעתקת פרט אחד מתוך תבוסה זו אל המזרח-התיכון; ותגובה למאמרו של שמעון שמיר ב'מעריב': "חקר העוינות הערבית ומדיניות ה'אין-ברירה'" (ב' בשבט תש"ל, 9 בינואר 1970, עמ' 25־26) בו הוא מערער על הנטייה הרווחת בישראל להציג את האיבה הערבית כלפינו כשנאה מונוליטית וקיצונית, בלי להביא בחשבון שיש גם גוונים שונים שאינם מצדיקים מדיניות של "אין ברירה" מצדנו. 
רשימה שפורסמה במעריב ב- 16.1.1970 .
מזכ"ל חדש – יעדים חדשים - נתן אלתרמן
ויכוח עם אריה לובה אליאב, מזכ"ל מפלגת העבודה, בסוגיית העם הפלשתינאי
רשימה שפורסמה במעריב ב- 23.1.1970
פריט ושמו לאום - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות הפניה לבג"ץ של רב-סרן שליט כאשר נדחתה בקשתו במשרד הפנים לרשום את בניו כיהודים.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 30.1.1970
המחלה הנושנה - נתן אלתרמן
רשימה בעקבות נסיון ההתנחלות ליד הכפר הערבי אל-ח'אדר, שנים-עשר קילומטרים דרומית לירושלים.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 20.2.1970
ההובי החדש - נתן אלתרמן
התפלמסות עם דעותיו והשקפתו של מזכ"ל מפלגת-העבודה, אריה לובה אליאב, בענין גבולות הארץ והעם הפלשתינאי.
רשימה שפורסמה במעריב ב- 27.2.1970